Licentie verlengd ‘Werken met een meldcode’

Paulien SchultenPaulien Schulten heeft via Movisie haar licentie verlengd om de VWS bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ te kunnen verzorgen.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld,seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het doel van de wet is dat professionals sneller en  adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het basismodel Meldcode bevat een stappenplan dat de professionals hiervoor handvatten biedt. Het gaat in totaal om bijna 1,5 miljoen professionals die met de Meldcode moeten gaan leren werken.
Meer over werken met een meldcode lees je onder andere hier.
Meer informatie over onze training rondom het signaleren van huiselijk geweld vind je hier.

Bewaren

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Dag van de verpleging | 12 mei

dag van de verplegingDag van de verpleging | 12 mei

Op deze dag, de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale (geboren op 12 mei 1820 in Florence ), worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet. In Nederland vieren we sinds 1964 de dag van de verpleging. Hieronder een samenvatting van het levensjaar van Florence en tot slot kort wat informatie over het Florence Nightingale Instituut.

Website de Dag van de verpleging

Florence Nightingale

De jonge Florence had, als intelligente en goed opgeleide dochter uit een zeer welgestelde Engelse familie, alle troeven in handen voor succes in de betere kringen. Als tiener echter hoorde ze de “stem van God” en wist ze dat ze niet het lege bestaan wenste te leiden van de aristocratie maar het lot van de armen, zieken en gewonden wilde verbeteren. Als protest tegen de beperkingen die haar daarin in die tijd als vrouw werden gesteld, schreef ze een feministische klassieker: Cassandra. Dit boek beïnvloedde onder meer de filosoof John Stuart Mill en schrijfster Virginia Woolf.

Florence_Nightingale_CDV_by_H_LenthallOndanks sterk verzet van haar familie, deed de in Italië geboren Florence ervaring op in het verzorgen van zieken. Verpleging als vak moest nog uitgevonden worden. Korte tijd bracht ze door in het diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen. Deze veelzijdige vrouw is bekend geworden als de grondlegger van de moderne verpleegkunde, maar haar belangrijkste bijdragen leverde ze achter de schermen.

Toen tijdens de Krimoorlog William H. Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence, als 34-jarige verpleegster, haar diensten aan.

Gesteund door minister van oorlog Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor een stadsdeel in het Aziatische deel van Istanboel, thans Üsküdar). Met geduld, tact en vooral veel organisatievermogen wist zij orde in de hospitaalafdeling van de Selimiye-kazerne te scheppen en bereikte dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde. Toch stierven juist in haar ziekenhuis relatief de meeste soldaten. Ze drong aan op een onderzoek, waaruit bleek dat een defecte riolering de oorzaak was. Hier heeft ze haar leven lang een sterk besef van het belang van hygiëne (“de dienares van de beschaving”) aan overgehouden. Het duurde echter even voordat ze de ontdekking van tijdgenoot Louis Pasteur, dat infecties door bacteriën worden veroorzaakt, accepteerde.

Om de regering ervan te overtuigen dat verreweg de meeste soldaten niet stierven als gevolg van oorlogshandelingen maar door het gebrek aan goede ziekenzorg, ontwikkelde de in wiskunde en statistiek zeer begaafde Nightingale een diagram om de relevante gegevens overzichtelijk te presenteren. Ze werd de uitvindster van het pooldiagram,[1] introduceerde het gebruik van statistieken in de gezondheidszorg en werd het eerste vrouwelijke lid van de Royal Statistical Society.

Na haar terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, een van de eerste opleidingen op dit gebied en de invloedrijkste. In 1859 schreef ze Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, heeft de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald.

(Bron: Wikipedia)

dag van de verpleging 4Florence Nightingale Instituut

Op de website van dit instituut kun je lezen en afbeeldingen bekijken van hoe de verpleging zich tussen 1830 en nu heeft ontwikkeld. Je leest er over pleegzusters, zaalknechten, bakers, een tinnen urinaal en het ontstaan van de kruisverenigingen.

Website Florence Nightingale Instituut

In ons werk bij Zorg voor leren komen wij heel veel kanjers van zorgprofessionals tegen. De liefde voor het vak is vaak groot en dat uit zich in een enorme betrokkenheid en een gedrevenheid om zichzelf te blijven ontwikkelen. Deze dag is voor jullie! Jullie zijn top!

top gedaan

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Haptonomie en weerstand bij dementie

Inga Mol

Inga Mol

Haptonomie en weerstand bij dementie

Door: Inga Mol

De taal en dementie

Bij bewoners of cliënten met dementie is de gesproken taal meestal niet meer een betrouwbaar communicatiemiddel. De bewoner begrijpt de woorden niet of reageert niet op woorden.

De taal van het lichaam, via aanraking en beweging, wordt bij de verzorging van mensen met dementie heel erg belangrijk. Het is de primaire taal van mensen. En voor zorgverleners is het kunnen spreken en verstaan van deze taal van groot belang om toegang te krijgen tot hun bewoners en om weerstand te voorkomen.

Die taal zit in jouw eigen wijze van aanraken en bewegen van en met de bewoner. Daarmee kun je leren spreken. Je kunt leren hoe je fysiek een boodschap kunt overdragen. Met je aanraking kun je ook voelend leren luisteren. Heel veel zorgverleners gebruiken dit maar nog niet altijd bewust.

Voorkomen van weerstand bij bewoners met dementie

Haptonomie betekent tastend en voelend. Bij mensen met dementie kun je vaak zien dat zij meer naar binnen gericht zijn en de naderende hulpverlener niet aan voelen komen. Hierdoor kan schrik ontstaan wanneer je daar niet op hebt gelet. Na het naderen van de bewoner is het belangrijk dat je zelf weet wat je vraagt. Als je de bewoner bijvoorbeeld wilt laten opstaan, dan moet je weten hoe die beweging in elkaar zit. Anders doet de handeling pijn en begrijpt de bewoner niet wat jou bedoeling is. Pijn en onbegrip leiden tot weerstand en mogelijk tot agressie. Ook van grote invloed is hoe je de ander aanraakt zodat er geen angst ontstaat. Als gevolg van angst kunnen mensen met dementie reageren met vechten, vluchten of bevriezen. Deze drie angstreacties zijn waarneembaar in het lichaam als het samenballen van spieren, het verslappen van spieren en het verstarren van spieren. Een open aanraking (zonder gebruik van duimen) roept dit gevoel en deze spierreacties meestal niet op. Bij een open aanraking nodig je de bewoner met dementie uit tot zelf bewegen.

Haptonomie en weerstand bij dementieBewegen met een bewoner met dementie

Niet alleen de aanraking is taal, ook de manier waarop je met de bewoner beweegt. Het gebruik van armkracht (waarbij jij stil blijft staan) roept het gevoel op geduwd of getrokken te worden. Dit kan weerstand oproepen bij de bewoner en voor jou wordt het werk zwaarder en gevaarlijker. Wanneer je echter leert om bewegingen te vragen door zelf te bewegen, dan ervaart de bewoner dat als een uitnodiging om zelf zijn spieren aan te spannen. Je vraagt een beweging niet door te duwen maar door zelf de gewenste beweging te maken. Als de bewoner totaal niet reageert op een beweging van jou, dan zoek je een verplaatsingstechniek waarbij je je eigen gewicht gaat gebruiken of is het tijd om hulpmiddelen te gaan gebruiken. Met of zonder hulpmiddelen, het blijft altijd belangrijk om te letten op het bewegingstempo van de bewoner. Ook hiermee kun je heel veel angst en weerstand voorkomen.

Haptonomisch werken leer je vooral in de praktijk, door zelf te gaan voelen. Bovenstaande uitgangspunten kunnen je hierbij helpen. Veel succes!

Wil je meer weten? Inga Mol verzorgt ook trainingen. Lees meer over de training ‘Haptonomie en het voorkomen van weerstand bij dementie’ of ga direct naar de bijscholingsagenda.


 

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Mondproblemen in de palliatieve fase en meer …

Mondproblemen in de palliatieve fase en andere kennis over mondzorg

Ongeveer één keer in de twee, drie maanden delen we onze kennis rondom een thema. Nu doen we dat op het gebied van mondzorg, waaronder mondproblemen in de palliatieve fase.

Diverse onderwerpen rondom mondzorg en mondproblemen tref je hier aan. Je kan de informatie via de socialmedia knoppen delen, als je denkt dat het voor collega’s, vrienden of bijvoorbeeld kennissen ook interessant kan zijn.

Mondzorg

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Gratis trainingen in Gouda: Samen zorgen

Training ‘Samen Zorgen’ voor (zorg)professionals over het samenwerken met mantelzorgers

In je werk heb je vaak te maken met mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers. Een goede samenwerking met elkaar is van grote waarde voor je cliënt.
Een goede start is dan ook het halve werk! Hoe kun je op een goede manier samen zorgen? Hoe kun je mantelzorgers actief betrekken bij het opstellen van het zorgplan? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar beter begrijpt? Hoe kun je ervoor zorgen dat mantelzorgers zelf niet overbelast raken? En hoe kun je je eigen werkplezier vergroten door je beter, leuker en duurzamer samen te werken met mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers?

Op deze vragen en meer krijg je antwoord in de training. De opzet van de training is heel praktisch en je krijgt veel concrete handvatten die de samenwerking met mantelzorg positief kunnen beïnvloeden.

De training wordt kosteloos aangeboden aan zorgprofessionals in en om Gouda.

samen zorgen

 

 

 

 

 

Training Samen zorgen in Zoetermeer.

 

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Praktijklokaal klaar voor gebruik!

Dinsdag 16 februari 2016 vindt de eerste training plaats in het eigen praktijklokaal van Zorg voor leren. Er is de afgelopen weken hard gewerkt en afgelopen zaterdag zijn de laatste kasten in elkaar geschroefd, de bedden opgemaakt, alles nog even goed schoongemaakt en is de inrichting helemaal afgemaakt. We zijn zelf blij met het resultaat en wachten vol spanning af wat onze eerste gasten er van vinden. We zijn vooral blij dat we nu veel flexibeler zijn in onze mogelijkheden en sneller trainingen kunnen plannen.

Het praktijklokaal is ook te huur. Hiervoor kan contact opgenomen worden via info@zorgvoorleren.nl of via 06 250 555 92.

 

 


Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Praktijklokaal / skillslab vordert

Invacare bedHet eigen praktijklokaal / skillslab vordert snel. Het contract is getekend. Er is ontvet, geschuurd en geschilderd. Inmiddels is er al één hoog laag bed gearriveerd en ook de oefenpoppen zijn vandaag bezorgd.

Binnenkort openen we de deuren van ons eigen praktijklokaal / skillslab in Gouda.

Werk je in de zorg en ben je op zoek naar bijscholing?

 

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Twee oefenpoppen besteld

Binnenkort zijn we de trotse eigenaar van twee oefenpoppen voor onder andere onze trainingen Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Onze nieuwe ‘vriendinnen’ heten Susie. Ze zijn ongelooflijk handig om heel veel voorbehouden en risicovolle handelingen op te oefenen. Zij zullen gebruikt gaan worden in ons nieuw te openen eigen praktijklokaal in Gouda. Hierover binnenkort meer.

Oefenpop Susie

Deel deze informatie
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest