Medicatie toedienen en medisch rekenen | training voor zorprofessionals

Eén van de aandachtspunten van de IGZ (nu IGJ) voor 2017 was:

“Medicatieveiligheid: Hoe veilig gaat het voorschrijven en geven van medicijnen? We letten in 2017 vooral op momenten dat patiënten worden overgedragen aan een andere zorgverlener.”

Ook voor 2018 blijft medicatieveiligheid aan aandachtspunt voor de IGJ.

Doelgroep: zorgprofessionals vanaf verzorgende IG
Tijden: 10.00 – 16.00 uur
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 198,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: 7 accreditatiepunten

Inhoud:

  • Wetgeving
  • Feiten en cijfers
  • Het medicatieproces (o.a. BEM lijst, inzet mantelzorg, medicatie uitzetten en aanreiken, registreren)
  • Medicatieveiligheid (o.a. veilige principes in de medicatieketen, dubbele controle, melden incidenten, signaleren)
  • Medicatie toedienen (o.a oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen)
  • Medisch rekenen
  • Hoe ga je om met medicatie vanuit verschillende ziektebeelden

Hoe werken wij?

De opzet van deze training is als volgt:
workshop voorbehouden handelingen

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 2 jaar lang toegankelijk voor  je.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen naar aanleiding van de e-learning. Een ervaren trainer behandelt het thema medicatie vanuit verschillende ziektebeelden.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we  vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Bewaren